นำเข้า-ส่งออก

ข้อมูลเบื้องต้น นำเข้า-ส่งออก และ ภาษี

ข้อมูลขนาดตู้ ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า เอกสารสำคัญ การวางแผนการขนส่ง สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม และปัญหาที่เจอบ่อยๆ อ่านต่อ…

เคล็ดไม่ลับส่งออก

เคล็ดไม่ลับ ทำธุรกิจส่งออกยังไงให้รุ่ง

การพัฒนากิจการและธุรกิจของท่านให้ไปได้ไกลกว่าเดิมคือการขยายตลาดส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ
แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงการส่งออกแล้วหลายท่านมองเป็นเรื่องไกลตัวและมองหาแนวทางในการเริ่มต้น
อ่านต่อ…

คุณสมบัติชิปปิ้ง

คุณสมบัติสำคัญที่ชิปปิ้งควรมี

การเลือกชิปปิ้งที่มีความน่าถือและไว้วางใจได้ทำให้งานของท่านราบลื่นลดปัญหาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป อ่านต่อ…

การประกันภัย

ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

การประกันความเสียหายแก่เรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเลและยังขยายของเขตความคุ้มครองไปถึง
การขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบกที่ต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเลด้วย อ่านต่อ…

Shipping (ชิปปิ้ง)

ตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง)

Shipping (ตัวแทนออกของ) ชิปปิ้งคือตัวแทนผู้นำเข้าส่งออกที่คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านเอกสาร อ่านต่อ…

Shipping From China (ชิปปิ้งจีน)

การนำเข้าสินค้าจากจีน

การนำเข้าสินค้าจากจีน หากจะพูดถึงการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้าไทย หนึ่งในประเทศที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีแน่นอนว่าจะต้องมีประเทศจีนที่มีตลาดขนาดใหญ่และมีสินค้ามากมายให้เลือกการนำเข้านั้นก็จำเป็นต้องทำผ่านชิปปิ้งที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านการขนส่งและพิธีการนำเข้า อ่านต่อ…

markets-export-thai-product

สินค้าไทยส่งออกตลาดโลก

สินค้าไทยถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดโลกไม่น้อยเลยทีเดียวโดยรายงานจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พบว่าการส่งออกในปี 2017 นั้นมีมูลค่าสูงถึง 3,030,418.6 ล้านบาท โดย 5 ตลาดหลักที่น่าสนใจและมีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และเวียดนาม อ่านต่อ…

prohibited-items

ของต้องห้าม/ต้องกำกัด ในการนำเข้าส่งออก

สินค้าต้องห้ามและของต้องกำกัดมีสินค้าใดบ้างและมีอะไรที่สามารถนำเข้านำออกได้เพียงแต่ต้องมีหนังสืออนุญาตจากองค์กรที่ถูกกำหนดตามกฎหมายเท่านั้น หรือที่เรียกว่าสิ่งของต้องกำกัด เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ระมัดระวังการนำเข้าส่งออกสินค้า อ่านต่อ…

HS check

พิกัดศุลกากร

เป็นระบบการจำแนกประเภทและระบุชนิดสินค้าด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก สำหรับแจ้งภาษีอากร  ซึ่งประกาศใช้โดย องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO)  เกิดจากความร่วมมือกันของสมาชิกกว่า 176 ประเทศ และประเทศไทยได้เข้าร่วม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 และระบบนี้ได้รับการยอมรับจากองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) จึงได้นำมาใช้เป็นสากลทางการค้าระหว่างประเทศ อ่านต่อ…

EDI

EDI การแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์

คือ การแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้าในรูปแบบมาตรฐานสากลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง อ่านต่อ…

โลจิสติกส์

โลจิสติกส์

เป็นการจัดการระบบขนส่งสินค้าต่างๆ ที่เกิดจากความต้องการของลูกค้าโดยการขนส่งเคลื่อนย้ายจากต้นทางไปสู่ปลายทางที่ตั้งไว้เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคโลจิสติกส์นั้นเป็นการรวมกันของข้อมูล,การขนส่ง,การบริหารวัสดุคงคลัง,การจัดการวัตถุดิบ,การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็นช่องทางที่ใช้เพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ทุกอย่างที่มีเกี่ยวกับการขนส่ง จะเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งหมด อ่านต่อ…

ห่วงโซ่อุปทาน

ห่วงโซ่อุปทาน หรือ เครือข่ายโลจิสติกส์

คือ การใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ จากผู้จัดหาไปยังลูกค้า กิจกรรมของห่วงซ่อุปทานจะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอื่นๆให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จ แล้วส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย (ผู้บริโภค หรือ End Customer) ในเชิงปรัชญาของโซ่อุปทานนั้น วัสดุที่ถูกใช้แล้ว อาจจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ที่จุดไหนของห่วงโซ่อุปทานก็ได้ ถ้าวัสดุนั้นเป็นวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable Materials) โซ่อุปทานมีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่า อ่านต่อ…

ค่าระวางเรือ

การคิดค่าขนส่งทางเรือคอนเทนเนอร์(ค่าระวางเรือ)

การขนส่งสินค้าด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ ได้รับการยอมรับเป็นรูปแบบการขนส่งมาตรฐาน โดยคิดเป็น สัดส่วนประมาณถึง 95% ของการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยผู้ประกอบการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ จะมีเพียงไม่มากรายเมื่อเทียบกับปริมาณของการขนส่ง โดยผู้ให้บริการสายการเดินเรือ ซึ่งเรียกว่า Carrier จะมีการรวมตัวกันเป็นชมรม (Conference) ซึ่งจะมีบทบาทต่อการกำหนดค่าขนส่งสินค้า และค่าบริการในอัตราที่บางครั้งมีลักษณะกึ่งผูกขาด โดยชมรมสายการเดินเรือที่สำคัญของโลกอาจประกอบด้วย อ่านต่อ…

ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์

ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์

สเป็คคอนเทนเนอร์ต่างๆ Dry freight container, High cube container, Open Top container, Reefer container, Collapsible flat rack อ่านต่อ…

incoterm

ข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้า(Incoterms)

คือ เป็นข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า โดยกำหนดเป็นมาตรฐานความหมายการค้าที่ใช้ตกลงในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล ได้รับการดูแลและคุ้มครองโดยสภาหอการค้านานาชาติ (ICC: International Chamber of Commerce) ซึ่งยึดติดกับการค้าสหประชาชาติหลัก เพื่อให้คู่ค้าทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่าง ๆ โดยช่วยให้ทั้งสองฝ่ายที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจตรงกัน โดย INCOTERM ปี 2010 มีทั้งหมด 11 รูปแบบ ซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ อ่านต่อ…

พิธีการนำเข้า

พิธีการนำเข้า

ในการนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าอาทิ กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยมีคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้า อ่านต่อ..

พิธีการส่งออก

พิธีการส่งออก

ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกกำหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการนำเข้า โดยมีคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออกสินค้า ดังนี้ อ่านต่อ..

อาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Acean)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ: Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,618 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 625 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 จีดีพีของประเทศ อ่านต่อ..