บริการของเรา

พวกเราทำงานกันอย่างหนักเพื่อดูแลการขนส่งสินค้าของท่าน ดำเนินการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อรับและส่งสินค้าของท่านจากจุดเริ่มต้นถึงปลายทางได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและตรงต่อเวลา คอนเวอร์เจนท์อินเตอร์เฟรทนั้นให้บริการแบบ One Stop Service ซึ่งเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานแบบ Logistics ด้วยการบริการอย่างครอบคลุมนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถดูแลสินค้าของท่านได้อย่างทั่วถึง พวกเรายังเป็นบริษัทชิปปิ้งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการนำเข้าและส่งออกจากจีนและประเทศต่างๆทั่วโลกเรา ยังบริการดำเนินพิธีการนำเข้าและพิธีการส่งออกด้วย

ทำไมบริการจากเราถึงดีที่สุด

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านLogisticsจึงทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้าได้อย่างดีที่สุด

เรามีพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลกจึงทำให้สามารถขนส่งสินค้าไปได้หลากหลายแห่งทั้งนำเข้าและส่งออกจากประเทศจีน,อินโด,ฮ่องกง,และประเทศต่างๆมากมายทั่วโลก

บริษัท คอนเวอร์เจนท์ อินเตอร์เฟรท มีบริการครอบคลุมและครบวงจรตั้งแต่ นำเข้าส่งออก(Freight),ดำเนินงานพิธีการศุลกากร(Shipping),ขนส่งในประเทศ(Transport)และอื่นๆเป็นต้นทำให้ท่านสามารถจบงานได้ด้วยการใช้บริการจากเราเพียงเจ้าเดียวซึ่งทำให้ลดปัญหาต่างๆและความล่าช้าที่เกิดขึ้นได้

บริษัทคอนเวอร์เจนท์อินเตอร์เฟรทนั้นมีคุณสมบัติสำคัญที่ชิปปิ้งควรมีอย่างครบถ้วนทำให้ลูกค้าไว้วางใจเราในการเลือกใช้บริการต่างๆ

บริการขนส่งทางเรือจากจีน

ขนส่งทางน้ำ(Ocean Freight)

บริการขนส่งสินค้าทางเรือทั้งส่งออกและนำเข้าไปจีนหรือที่ๆคุณต้องการทั่วโลก
บริการขนส่งสินค้าอันตรายทั้งส่งออกและนำเข้าไปยังที่คุณต้องการทั่วโลก
บริการด้านพิธีการทางศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออกด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
บริการขนส่งสินค้าเริ่มตั้งแต่รับสินค้าจากผู้ส่งออก ไปยังถึงมือผู้รับของปลายทาง

บริการขนส่งทางเครื่องบินจากจีน

ขนส่งทางอากาศ(Air Freight)

บริการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินทั้งส่งออกและนำเข้าจากจีนหรือที่ๆคุณต้องการทั่วโลก
บริการขนส่งสินค้าอันตรายทั้งส่งออกและนำเข้าไปยังที่คุณต้องการทั่วโลก
บริการด้านพิธีการทางศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออกด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
บริการขนส่งสินค้าเริ่มตั้งแต่รับสินค้าจากผู้ส่งออกไปยังถึงมือผู้รับของปลายทาง

บริการขนส่งทางรถ

ขนส่งทางบก(Transportation)

บริการขนส่งสินค้าทางรถภายในประเทศ
บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟทั้งไปและขากลับจากประเทศมาเลเซีย
บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟทั้งไปและขากลับจากประเทศสิงคโปร์
บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟทั้งไปและขากลับจากประเทศลาว

บริการขนส่งทางรถไฟ

ขนส่งทางรถไฟ(Railway Transport)

บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟภายในประเทศ
บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟทั้งไปและขากลับจากประเทศลาว

คลังสินค้า(WareHouse)

บริการโกดังเก็บสินค้า
Distribution cargo
Loading , Unloading
Packing : บริการแพ็คกิ้งสินค้าทุกชนิดด้านบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
บริการลัชชิ่งสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการข่นส่งต่างๆ