ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ 2016-12-14T10:06:09+07:00

Container Specification

ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์

สเป็คคอนเทนเนอร์
สเป็คคอนเทนเนอร์
สเป็คคอนเทนเนอร์

Conversion Factor

Convert To Multiply By
Cubic Feet Cubic Meters 0.028317
Cubic Meters Cubic Feet 35.3145
Short Tons Metric Tons 0.9072
Metric Tons Short Tons 1.102
Pounds Kilograms 0.4536
Kilograms Pounds 2.2046
Centimeters Inches 0.3937
Feet Meters 0.3048
Inches Centimeters 2.54
Inches Meters 0.0254
Meters Feet 3.281
Meters Inches 39.37
Long Tons Metric Tons 1.016
Metric Tons Metric Tons 0.984